خانه / مقالات

مقالات

مقالات مرتبط با طب انرژی

آشنایی با انجمن بین المللی مطالعات انرژی های نهان و طب انرژی (ISSSEEM)

issseemlogo

انجمن بین المللی مطالعات انرژی های نهان و طب انرژی که با حروف اختصاری ISSSEEM شناخته می شود نزدیک به دو دهه در حوزه طب انرزی حضور فعال داشته است. این انجمن از طریق انتشار ژورنال انرژی های پنهان و ...

ادامه مطلب »

طب انرژی در سلامت جامع

holistic-medicine

طی یک دهه گذشته طب جامع (holistic medicine) حضور پر رنگی در حوزه مراقبت و پزشکی داشته است و افراد شاخصی در دنیا وجود دارند که در حوزه نوظهور طب انرژی تاثیرگذار بوده اند. زورالین برویر، بنیانگذار مرکز Healing Touch ...

ادامه مطلب »